fbpx

Cookie- en privacyverklaring

Dit is mijn cookie- en privacyverklaring conform AVG. Zoals de wet voorschrijft, moet deze verklaring in eenvoudige taal zijn opgesteld. Mochten er onvolkomenheden of onduidelijkheden in zitten, laat mij dat dan a.u.b. weten.

 

1. Bedrijfsgegevens

Sebastiaan van Stam Fotografie
Postadres: Eikenweg 11, 1741VE Schagen
Studioadres:
Lagedijkerweg 13d, 1742NB Schagen
www.sebastiaanvanstam.nl
info@sebastiaanvanstam.nl 
KvK 65660471

 

2. Doel

Ik ben zzp-er en doe niets geks met uw gegevens. Ik behandel alle verkregen gegevens vertrouwelijk. Voor het functioneren van mijn bedrijf maak ik gebruik van de diensten van een aantal bedrijven die hieronder bij punt 4 genoemd worden. Deze bedrijven hebben elk hun eigen privacy beleid. Verder deel ik uw gegevens met niemand.

Als u contact met mij opneemt, bewaar ik de door u opgegeven voornaam en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen wanneer nodig en om mijn dienstverlening zo goed mogelijk uit te voren richting u.

 

3. Deze gegevens worden verzamelt

Contactgegevens, gegevens die verplicht zijn door de belastingdienst en informatie die u zelf verstrekt tijdens ons contact worden bewaard.
Foto’s die ik in uw opdracht heb gemaakt, worden minstens 1 jaar bewaard, als back-up waar u gebruik van kunt maken mocht u uw foto’s verliezen. Uw foto’s worden direct van al mijn systemen verwijderd, als u als opdrachtgever daar om vraagt.

 

4. Uw gegevens kunnen gedeeld worden met

A.   Van alle klanten die een factuur van mij ontvangen, worden de fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt in mijn financiële administratie bij Siel Online (Acumulus) Hierop is hún privacyverklaring van toepassing.

B.   Voor agenda maak ik gebruik van Google. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing. 

C.   Het versturen van foto’s gaat meestal via wetransfer. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

D.   Voor Mail maak ik gebruik van Mozilla Firebird. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.  

 

5. Bewaarduur van uw gegevens

Uw gegevens worden bewaard tot u mij verzoekt deze te verwijderen of tot ik mijn bedrijf beëindig.

 

6. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van mijn websites worden cookies gebruikt door een aantal diensten en plugins. 

Google analytics
Omdat ik graag wil weten hoe bezoekers mijn website gebruiken, maak ik gebruik van Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor mij. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de Safe Harbor principes. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Social media
We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. De verschillende social media kanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes.

Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Ik verwerk  verder zelf geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies.
  

7. Beveiliging van de door mij vastgelegde persoonsgegevens

Uw gegevens worden op goed beveiligde servers bewaard, waarbij ik alle beveiligingsmogelijkheden gebruik. Ik gebruik alleen complexe wachtwoorden en voor iedere website gebruik ik een apart wachtwoord.
  

8. Website
Op mijn website staan voorbeelden van door mij gemaakte shoots. Deze foto’s worden alleen door mij geplaatst met toestemming van de opdrachtgever. Mocht u rechthebbende zijn van een van de onderwerpen op de foto en bezwaar hebben tegen het tonen op mijn website, laat u dit dan weten. Wij zullen dan, na onderling overleg en bewijs van uw zijde per ommegaande de foto verwijderen.

 

9. Recht op inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen via info@sebastiaanvanstam.nl  

 

10. Recht op intrekking van verleende toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).
Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s (portretrecht, zoals een modelovereenkomst / quit claim) of opdracht overeenkomsten t.b.v. uw trouwerij zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking

 

11. Recht om een klacht in te dienen
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.